Kontakt

Persondataloven.

 

Vi indsamler ikke personlige oplysninger.


Vi indsamler kun:

 

1.  Navn / Firma navn.

2.  Kontakt person.

3.  Telefon nr. / mobiltelefon.

4.  E-mail- og postadresse.

5.  Oplysninger om varekøb eller service ydelse med dato gennem e-conomic, faktura til brug for vores fakturering af varer og serviceydelser.

 

Vi videregiver ikke vores oplysninger til tredjepart.

 

Afsendelse af bestilte varer sker normalt inden for 1-5 hverdage fra vores lager. Der tages forbehold for udsolgte og speciel fremstilledede produkter.

Skal vi kontakte dig ?

Udfyld kontaktformular og Tryk Send.

 
 
 
 
DørVogt
DagAlarm / DørTerminal
DækselVogt
PushBar
Ring mig op
 
 

Salgs- og leveringsbetingelser


1) Forsinket levering

AlarmZonen ApS er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes force majeure eller andre forhold, der er udenfor AlarmZonen ApS’s indflydelse, herunder forsinkelser fra underleverandører. Alle angivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og forsøges, så vidt det er muligt, overholdt. AlarmZonen ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle følger af en forsinket levering.


2) Betalingsbetingelser

AlarmZonen ApS’s betalingsbetingelser er netto kontant, hvor ingen anden aftale foreligger. AlarmZonen ApS beregner rente efter gældende regler af forfaldne, ikke betalte, fordringer samt gebyrer for rykkerskrivelser og rentenotaer.


3) Ejendomsforbehold

AlarmZonen ApS forbeholder sig retten til det solgte, indtil betaling af det fulde beløb har fundet sted.


4) Produktansvar

AlarmZonen ApS er produktansvarlig i henhold til gældende lovgivning, men påtager sig ikke yderligere ansvar ud over det i lovgivningen specificerede. AlarmZonen ApS påtager sig intet ansvar for driftstab, avancetab, indtægtstab, andre økonomiske tab eller indirekte tab som følge af direkte eller indirekte skade forvoldt af AlarmZonen ApS ́s produkter. I den udstrækning AlarmZonen ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde AlarmZonen ApS skadesløs. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.


5) Reklamationsbestemmelser

AlarmZonen ApS’s opfylder købelovens bestemmelser om reklamationer. En reparation i forbindelse med reklamation kan kun finde sted efter at undersøgelser, udført af AlarmZonen ApS, har påvist defekt(er) som følge af fabrikations-, konstruktions- og/eller materialefejl. En reklamation kan afvises, såfremt det solgte produkt er forsøgt repareret, ændret eller anvendt til formål, hvortil det ikke er beregnet. AlarmZonen ApS kan efter eget valg, hvis en reklamation godkendes, lade det defekte produkt reparere eller erstatte.


6) Returvarer

Leverede varer tages kun retur i original, ubrudt emballage og efter forudgående aftale. Der beregnes et fradrag på 30% på returvarer. Returvarer sendt pr. efterkrav modtages ikke.


December 2018


AlarmZonen ApS  Tistrupvej 15, DK-2650 Hvidovre.


salg@alarmzonen.dk – www.alarmzonen.dk


Telefon nr.:   24257348 – CVR-NR.: 26565197